Kristin Wiginton, PhD

Texas Woman's University
Department of Health Studies
P.O. Box 425499
Denton TXUSA
76204